Home / Svijet / Tehnologijom protiv reume

Tehnologijom protiv reume

Tehnologija koja liječi reumatizam

Uzeti koren hrena (Coćhlearia armora- tia) i iseći ga na kolutove. Preko njih si¬pati sitan šećer, a sve se to drži na krpi ili gazi ispod koje se nalazi prazna posu¬da. Sok koji curi je sirup i treba ga piti po 1 supenu kašiku pre doručka, ručka i večere. Na svaku supenu kašiku dolazi po 3 kapi joda.

U isto vreme piti sledeći čaj:
Uzeti 3 supene kašike sitno iseckanog lista i cveta medunike (Filipéndula ulma¬ria) i 1 supenu kašiku sitno iseckanog lista i cveta repušnjače (Erigeron canadensis). Sve to izručiti u 600 grama proključale vruće vode. Ostaviti poklopljeno dva sata izvan štednjaka. Procediti, zasladiti me¬dom i piti po 200 grama pre jela sa 3 kapi joda.
Uzeti 3 supene kašike sitno iseckanog češnja belog luka (Allium sativum) i 1 su¬penu kašiku sitno iseckanog lista belog jasena (Fraxinus excelsior). Izručiti u 600
u 1 litar proklljuČalog i razblaženog vru- ćeg vinskog sirćeta. Ostaviti poklopljeno dva sata izvan štednjaka. Procediti i gus- tiš staviti na lanenu krpu. Sve to priviti na bolna mesta i svakih 30 minuta kvasiti proceđenim čajem. Obloge držati 3 puta dnevno po 2 sata.
Uzeti 200 grama sitno iseckanog lista ružmarina (Rosmarinus officinalis) i 50 grama sitno iseckanog mladog orahovog lista (Juglans regia). Sve to izručiti u 1 li¬tar špiritusa ili ljute rakije i zatvoriti u flašu. Držati u toploj sobi 20 dana i za to vreme promućkati više puta dnevno. Na¬kon toga procediti i masirati bolna mesta proceđenom tekućinom, više puta u toku dana po 10 minuta.


Uzeti po 7 supenih kašika sitno isec¬kanog rizoma trave srdobolje (Potentilla tormentilla) i korena i rizoma bljušta (Ta- mus communis). Sve to izručiti u 1 litar proključalog vrućeg i razblaženog vinskog sirćeta. Ostaviti poklopljeno dva sata iz¬van štednjaka. Procediti i izručiti gustiš na lanenu krpu. Priviti na bolna mesta kao oblog i svakih 10 minuta kvasiti pro¬ceđenom tekućinom. Obloge držati tri pu¬ta dnevno po 2 sata.
Uzeti po 100 grama sitno zdrobljenih zrelih klekinja ljubičastoplave boje sa kle¬še (Juniperus communis) starije od dve go¬dine i pupoljaka omorike (Picea omorika) ili belog bora (Pinus silvestris). Sve to iz¬ručiti u 6 del mleka -i blago kuvati na- štednjaku dok se ne stvori kaša. Izručiti jedan deo ove kaše na lanenu krpu i priviti ga na bolno mesto u jutru, u podne i na- veče i držati ga po 2 sata.
NAPOMENA: Recepte koristiti po 10 dana. Koristiti više recepata za obloge i masažu. Za sve to vreme piti čaj:
Uzeti po 2 supene kašike sitno isec- kane vrbove kore sa grana debelih kao ruka (Salix alba), lista i cveta kantariona (Hypericum perforatum) i lista belog ja¬sena (Fraxinus excelsior). Izručiti u 1 litar proključale vruće vode. Ostaviti poklop¬ljeno dva sata izvan štednjaka. Procediti i zaslađeno medom piti u toku dana.

REUMATIZAM ZGLOBOVA kroz znanost
Uzeti po 2 supene kašike sitno isecka¬nog ruzmarinovog lista (Rosmarinus offi¬cinalis), lista i cveta kantariona (Hyperi¬cum perforatum), cveta ljutića (Ranuncu¬lus acer), lista i cveta repušnjače (Erige- ron canadensis) i 4 supene kašike sitno iseckanog rizoma zglobače (Polygonatum officinale). Sve to izručiti u 1 litar masli¬novog ulja, zatvoriti u flašu i držati 30 dana u toploj sobi ili u prozoru na suncu. Nakon toga procediti i masirati bolna me¬sta tri puta dnevno po pola sata. Polsle trljan ja obrisati bolna mesta vinskim sir- ćetom i time blago masirati 10 minuta. Nakon toga uviti bolna mesta u tople krpe i ležati 1 sat.
Uzeti po 2 supene kašike sitno isec¬kanog lista kupine (Rubus fruticosus), lista koprive (Urtica dioica), lista i cveta medu- nike (Filipéndula ulmaria) lista i cveta kantariona (Hypericum perforatum) i ri¬zoma izglobače (Polygonatum officinale). Sve to izručiti u 1 litar proključalog vru¬ćeg i razblaženog vina. Ostaviti poklo¬pljeno dva sata izvan štednjaka. Proce¬diti i zasladiti medom. Piti svaki sat po 50 grama.
Bolna mesta masirati sledećom teč- nošću:
Uzeti po 50 gramá sitno iseckanog cveta ljutića (Ranunculus acer), lista i cve¬ta kantariona (Hypericum perforatum) i lista i cveta međunike (Filipéndula ulma¬ria). Sve to izručiti u 1 litar ljute komo- vice, zatvoriti u flašu i držati u toploj sobi 20 dana. Za to vreme flašu promuć¬kati više puta dnevno. Procediti i masi¬rati bolna mesta tri puta dnevno po 15 minuta. Nakon masiranja obrisati bolna mesta mlakom vodom, uviti ih u tople krpe i ležati po 2 sata.
u 1 li tar proklljučalog i razblaženog vru¬ćeg vinskog sirćeta. Ostaviti poklopljeno dva sata izvan štednjaka. Procediti i gus- tiš staviti na lanenu krpu. Sve to priviti na bolna mesta i svakih 30 minuta kvasiti proceđenim čajem. Obloge držati 3 puta dnevno po 2 sata.
Uzeti 200 grama sitno iseckanog lista ružmarina (Rosmarinus officinalis) i 50 grama sitno iseckanog mladog orahovog lista (Juglans regia). Sve to izručiti u 1 li- tar špiritusa ili ljute rakije i zatvoriti u flašu. Držati u toploj sobi 20 dana i za to vreme promućkati više puta dnevno. Na¬kon toga procediti i masirati bolna mesta proceđenom tekućinom, više puta u toku dana po 10 minuta.
Uzeti po 7 supenih kašika sitno isec¬kanog rizoma trave srdobolje (Potentilla tormentilla) i korena i rizoma bljušta (Ta- mus communis). Sve to izručiti u 1 litar proključalog vrućeg i razblaženog vinskog sirćeta. Ostaviti poklopljeno dva sata iz¬van štednjaka. Procediti i izručiti gustiš na lanenu krpu. Priviti na bolna mesta kao oblog i svakih 10 minuta kvasiti pro¬ceđenom tekućinom. Obloge držati tri pu¬ta dnevno po 2 sata.

About admin

Check Also

Elitebook 1040g

EliteBookova ima raznih, a model s kojim se ovaj put bavimo pripada višem segmentu ponude. …

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *